Hem

Välkommen till Örebro Parkering AB


Örebro Parkering AB är ett helägt kommunalt bolag. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en god parkeringssituation i Örebro – med hjälp av parkeringsplatser på kvartersmark och i parkeringsanläggningar. Vi är med och utvecklar ett Örebro för framtiden. Bolaget, som ägs av Örebro Rådhus AB övertog ansvaret för sina första parkeringsplatser 2019.