Parkering

Hyra parkering

ABONNEMANGSPARKERING

I Oscariagaraget, Fabriksgatan 50 kan du ha ett abonnemang. Hör av dig till oss!


FAST PLATS

Behöver du en fast parkeringsplats för din personbil i närheten av din bostad eller arbetsplats? Då är du välkommen att ställa dig i kö till några av våra parkeringsplatser.


Vi hyr ut platser på

Kungsgatan 36-46

690 kr/månad

Oskarsplatsen

690 kr/månad

Oskarsvägen 10-18

480 kr/månad

Karl Johans park 5

505 kr/månad

Hedvigsgatan 12

690 kr/månad


När du hyr fast plats är det med ett avtal som har en kaledermånads uppsägningstid.


Maila oss om du vill göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig.